Algemene voorwaarden


De website die u bezoekt wordt beheerd door of namens Wessanen b.v.

Wij doen er alles aan om uw privacy te beschermen. In deze Privacy statement wordt aangegeven welk type informatie op deze website wordt verzameld, en hoe we deze informatie gebruiken en beveiligen. Deze statement vertelt u ook wat u kunt doen indien u niet wilt dat uw Persoonlijke gegevens worden verzameld.

Hoe we uw informatie gebruiken
Wanneer u Persoonlijke gegevens verstrekt op deze website, gebruiken we deze voor het expliciete doel waarvoor deze zijn verzameld, bijvoorbeeld om u een monster toe te sturen. Tenzij anders is vermeld op de betreffende webpagina, kunnen we uw Persoonlijke gegevens gebruiken om u informatie en/of aanbiedingen toe te sturen over onze producten en/of diensten. Als u daar bezwaar tegen heeft kunt u contact met ons opnemen. Ten slotte willen wij u erop wijzen dat wij uw Persoonlijke gegevens zullen overdragen, indien we daartoe door de wet, door een huiszoekingsbevel, een dagvaarding of rechterlijk bevel of iets dergelijk worden verplicht.

Beveiliging
We treffen redelijke voorzorgsmaatregelen om uw Persoonlijke gegevens te beveiligen. Tot alle persoonlijk identificeerbare informatie is slechts beperkt toegang mogelijk teneinde ongeautoriseerde toegang tot, of wijziging of misbruik van de gegevens te voorkomen.

Wijzigingen in Privacy statement
We behouden ons het recht voor om deze Privacy statement naar ons eigen inzicht te wijzigen of te verwijderen. Nieuwe verklaringen worden hier gepubliceerd en we raden u aan dit gedeelte frequent te bezoeken teneinde op de hoogte te blijven.